IT ūkio auditas

Pirmas žingsnis į sklandų IT darbą

Kas yra IT ūkio auditas?

 

Heximus atliktas IT ūkio įvertinimas padės Jūsų įmonei planuoti numatomas IT išlaidas bei išvengti nenumatytų pasekmių. Atlikdami IT ir informacinių sistemų auditą siekiame įvertinti esamą IT ūkio būklę, patikimumą, efektyvumą, saugumo spragas bei valdymą.

Audito metu analizuojame ir aprašome įmonės kompiuterinę sistemą, išskiriame silpnąsias IT ūkio sritis, suformuluojame IT ūkio politiką, sudarome tolesnį veiklos planą ir nustatome prioritetus.

Mūsų ekspertai įmonės vadovams ir akcininkams pateikia apibendrintus esamos situacijos įvertinimus bei rekomendacijas, susijusias su tolesne įmonės IT strategija, efektyvumo didinimu bei rizikos mažinimu. Mes rekomenduojame IT auditą atlikti įmonių įsigijimų/susijungimų procese, taip pat keičiantis įmonės vadovams.

IT ūkio audito privalumai

IT infrastruktūros optimizavimas

Atliekant IT auditą nustatome silpnąsias IT infrastruktūros vietas ir suteikiame patarimų kaip jas optimizuoti.

Saugumo spragų identifikavimas

IT auditas leidžia identifikuoti kritines infrastruktūros saugumo spragas ir užkirsti kelią su IT saugumu susijusiems incidentams.

p

Informuotų sprendimų priėmimas

IT auditas atskleidžia realią IT infrastruktūros būklę ir leidžia vadovams priimti informuotus sprendimus.

IT biudžeto planavimas

Turėdami informaciją apie IT ūkio būklę lengviau planuosite išlaidas susijusias su prioritetiniais IT poreikiais.

Audito metu atliekami darbai

Z

Bendras IT ūkio įvertinimas

Z

El. pašto, tinklo ir duomenų saugumo įvertinimas

Z

Probleminių sričių identifikavimas

Z

Kompiuterinės technikos rizikos įvertinimas

Z

IT ūkio audito ataskaitos paruošimas ir rekomendacijų pateikimas

Z

Rezervinių duomenų kopijų darymo būsenos identifikavimas

Z

Kompiuterinės įrangos našumo auditas

Z

Antivirusinių programų konfigūraciijos vertinimas

Z

Programinės įrangos licencijavimo auditas

Z

IT ūkio optimizavimo ir efektyvumo padidinimo pasiūlymo pateikimas

Susisiekite dėl IT ūkio audito!

N

Identifikuokite silpnąsias IT vietas

N

Optimizuokite sistemų veiklą

N

Planuokite išlaidas

N

Gaukite audito ataskaitą

Egidijus Stasiukėnas

 

Pardavimų vadovas

Sutikimas su duomenų tvarkymu